Start

2. April 2020

 

Strona tematyczna dotycząca 9 maja!

Witamy na nowej stronie informacyjnej Organizacji Podstawowej (BO) „8 maja” berlińskiego oddziału Stowarzyszenia Ofiar Prześladowanych przez Reżim Nazistowski – Zrzeszenie Antyfaszystów [Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschisten (VVN-BdA)] na temat 9 maja 1945 r., Dnia Zwycięstwa. Jesteśmy członkami i członkiniami VVN-BdA, ponadpartyjnego zjednoczenia prześladowanych przez reżim nazistowski, byłych działaczy i działaczek antyfaszystowskiego ruchu oporu, antyfaszystów i antyfaszystek należących do różnych pokoleń.

„Zniszczenie faszyzmu z jego korzeniami, budowa nowego świata pokoju i wolności jest naszym celem“

O tym, że słowa tej przysięgi złożonej przez wyzwolonych więźniów obozu koncentracyjnego Buchenwald będą po dziś dzień aktualne, tego wówczas, w kwietniu 1945 roku nikt sobie nie wyobrażał. W niezmienionej postaci przysięga ta jest wciąż głównym motywem działania VVN-BdA. To nie przepadek: bowiem korzenie powstania VVN można śledzić aż do obozów koncentracyjnych i ciemnych piwnic faszystowskich więzień. To właśnie tam przeciwnicy Hitlera podjęli pracę nad planami dotyczącymi wyzwolonych od Nazistów, antyfaszystowskich, demokratycznych i pokojowych Niemiec, podczas gdy inni jeszcze krzyczeli “Sieg Heil!”. Kobiety i mężczyźni antyfaszystowskiego ruchu oporu, ci, którzy przeżyli nazistowskie obozy koncentracyjne powołali krótko po zakończeniu wojny organizację VVN. Bezpośrednio po tym jak po wyzwoleniu powstały komitety i komisje “Ofiary Faszyzmu“, zrzeszające byłych więźniów powstały wpierw na poziomie regionalnym „Zrzeszenia Prześladowanych przez Reżim Nazistowski“ [Vereinigungen der Verfolgten des Naziregimes]. W marcu 1947 we Frankfurcie nad Menem zjednoczyły się one w ogólnoniemiecka „Radę VVN”. Przeczytaj więcej na O nas”.